Welkom bij Distrivers

Privacy Statement

Distrivers hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Daarom leggen we in dit privacy statement uit welke gegevens we van jou verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden je aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Distrivers is onderdeel van Weca Holding, gevestigd aan de Eerste Bokslootweg 22, 7821 AT Emmen, ingeschreven onder handelsregisternummer 04077147. Weca Holding is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van jouw Distrivers account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Distrivers persoonsgegevens?

Distrivers verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Distrivers. Bijvoorbeeld indien je:

 • een debiteurnummer aanvraagt;
 • een bestelling plaatst;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
 • inlogt op jouw Distrivers account of via social media;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
 • een zakelijke relatie heeft met Distrivers;
 • jouw gegevens invult of achterlaat in een van onze locaties.

Contact met Distrivers kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • per e-mail;
 • het contactformulier om de Distrivers contact op te laten nemen aan te vragen;
 • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jouw aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat jouw gegevens bij Distrivers terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Distrivers?

Distrivers verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: jouw (oranisatie)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen je bij Distrivers bestelt via de webshop);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s jij bezoekt op www.distrivers.nl en www.vanderzee.nl, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met onze medewerkers).

Op basis van welke grondslag verwerkt Distrivers persoonsgegevens?

Distrivers verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om jouw bestelling op te nemen, af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Distrivers verwerkt ook persoonsgegevens op basis van jouw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Distrivers. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Distrivers haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent jouw gebruik van de website en jouw voorkeuren.

Ten slotte kan Distrivers persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Distrivers persoonsgegevens?

Distrivers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Distrivers en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor jou te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Distrivers beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met jou beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Distrivers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om je een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Distrivers hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Distrivers hen voorschrijft. Distrivers verkoopt of verstrekt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Distrivers en andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Distrivers is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookieverklaring

Distrivers maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

Distrivers hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Distrivers neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Distrivers neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Distrivers heeft haar locaties voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen word je ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Distrivers bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Jouw rechten

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Distrivers via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan jou. Daarnaast ben je gerechtigd jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kun je indienen door contact op te nemen met:

Distrivers
t.a.v. afdeling marketing & communicatie
De Stroom 5
7901 TG Hoogeveen

Of je kunt een e-mail richten aan: privacy@distrivers.nl

Distrivers streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heb je ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Distrivers met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres: privacy@distrivers.nl

Wijzigingen privacy statement

Distrivers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.distrivers.nl/privacy.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 04-05-2021 (versie 2.0).

terug naar boven