Welkom bij Distrivers

Duurzaam

Bij Distrivers zoeken wij naar de juiste balans tussen het welzijn van onze cliënten en klanten en die van onze aarde. Alleen op deze wijze kunnen we op lange termijn duurzame, lekkere, gezonde en verantwoorde maaltijden blijven serveren. De maaltijdvoorziening maakt onderdeel van een complex aan deelprocessen en schakels die uiteindelijk een circulair patroon volgen, en daarmee een gesloten keten vormen. Binnen deze circulaire keten zijn zowel wij als onze klanten verantwoordelijk voor onderdelen daarvan. Een deel van de schakels worden volledig beheerst door de klant of door Distrivers, een deel wordt beheerst door derden. Die derden zijn bijvoorbeeld de telers en producenten van de voedingsmiddelen die Distrivers inkoopt, maar ook de verwerkers van het afval dat bij het bereiden en nuttigen van de maaltijden ontstaat. Wij hebben daarom een tal aan maatregelen op economisch, sociaal en ecologisch vlak genomen. Onze visie en ambities op het gebied van duurzaamheid, regionomie en MVO hebben we vertaald in een actief duurzaamheidsbeleid. Hiervoor hebben wij het MVO-certificaat van MVO-alliantie Noord-Nederland mogen ontvangen.

Ook helpen wij klanten die aangesloten zijn bij de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst, om de doelstellingen te behalen en maken we met klanten KPI’s over het behalen van de Milieuthermometer Zorg. In ons dashboard houden wij met elkaar bij in hoeverre doelstellingen gehaald worden en waar we kunnen en moeten schakelen.

terug naar boven