Pagina wordt geladen ...
zoeken

MVO bij Distrivers

Om MVO wezenlijk binnen Distrivers te borgen is er niet alleen een duurzaamheidsbeleid opgesteld, maar is onze kwaliteitsdienst manager aanspreekpunt voor alle MVO-gerelateerde activiteiten. Zij bewaakt het MVO-beleid, de certificering en coördineert alle MVO-activiteiten. Daarnaast zorgt zij ervoor dat onze medewerkers voortdurend op de hoogte blijven van de initiatieven op het gebied van MVO.

varken-kruiden-knoflook-distrivers

Duurzaamheidsbeleid en doelstellingen van Distrivers

In ons duurzaamheidsbeleid gaan we uit van de volgende vier pijlers 'MOOI';

  1. Mens: aandacht voor onze medewerkers en klanten.
  2. Omgeving: aandacht voor het leefmilieu.
  3. Opbrengt: aandacht voor de economische effecten.
  4. Innovatie: aandacht voor slimme oplossingen en innovatieve concepten.

Wij hebben duurzaamheid binnen ons MVO-beleid gepositioneerd en vertaald in de zes navolgende doelstellingen.

Doelstelling 1: Stimulering van de “Regionomie”

Veel verspilling komt voort uit transport en opslag. Door onze afnemers dichtbij, en zoveel mogelijk in de regio, te houden worden minder transport kilometers gemaakt en zijn we in staat dagverse producten te leveren.

Doelstelling 2: Social Return van meer dan 5% van onze totale personeelsbehoefte

Ons personeelsbestand bestaat voor meer dan 5% uit medewerkers met een grote(re) achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelstelling bereiken wij onder meer door samenwerkingsverbanden met gemeentes, het UWV, re-integratiebureaus en Sociale Werkplaatsen.

Doelstelling 3: 30 procent energie efficiëntieverbetering in de periode 2005-2020

Distrivers neemt deel aan de MJA-afspraken, die gericht zijn op reductie van energieverbruik. De Meer Jaren Afspraken zijn afspraken tussen branche, bedrijf en overheid. Als deelnemer aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie hebben wij de ambitie om onze energiehuishouding te verduurzamen. Voor de MJA3 geldt een besparingsverplichting van 2% per jaar.

Doelstelling 4: 14% reductie in brandstofverbruik van ons wagenpark

Als het gaat om ons wagenpark monitoren we het brandstofverbruik per chauffeur en sturen we actief bij. Verder optimaliseren we de routes en begrenzen we de maximumsnelheid van het wagenpark. Ook de bandenspanning wordt gemonitord en alle vrachtwagens rijden met Adblue voor een schonere verbranding. Het vuile water dat na het wassen van de vrachtwagens overblijft wordt gefilterd en hergebruikt.

Bij vernieuwing van het wagenpark wordt gelet op het energieverbruik en CO2-uitstoot. De koelmotoren zitten bijvoorbeeld niet meer aan de bovenzijde, maar aan de onderzijde van de vrachtwagen, waardoor we een besparing van 10.79% op de uitstoot voor leveringen realiseren. Ons wagenpark is voorzien van Euro 5 of 6 (emissiestandaard) motoren, 2 vrachtwagens maken gebruik van zonne-energie en 11 vrachtwagens hebben een onderkoeling. In 2017 resulteerde dit in 14% brandstof en 14% CO2 reductie. Ook de onnodige lucht boven de producten hoeft niet gekoeld of bevroren te worden, dit levert een energiebesparing op van 15%.  We onderzoeken momenteel de potentie van cryogene koeltechniek. Daarmee koelen onze vrachtwagens 100% CO2 neutraal. Door deze techniek is het bovendien mogelijk om geruisloos te leveren, wat een bijkomend voordeel is omdat we in de nacht en vroege ochtend aanleveren.

Doelstelling 5: Opwekken en/of gebruik van schonere energie

Om onze energiehuishouding verder te kunnen verduurzamen zijn wij voornemens om een studie uit te voeren naar de mogelijkheden daartoe. Gedacht wordt aan het opwekken van eigen stroom uit zonne-energie door het plaatsen van PEV-panelen op de daken van onze distributie centra, het verder uitbouwen van energiezuinige ledverlichting in alle gebouwen en het inzetten van sensortechnologie voor verdere energiereductie.

van-meinen-vis-duurzaam-schone-energie-distrivers

Doelstelling 6: Klimaatneutraal in 2030

Uiteindelijk wil HANOS en daarmee ook Distrivers in 2030 (of zoveel eerder als mogelijk) klimaatneutraal zijn. Hiervoor is een plan geschreven om deze doelen verder invulling te geven en de voortgang hiervan jaarlijks te meten.

ISO 14001

Onze milieudoelstellingen hebben we in onze ISO 14001 certificering meegenomen. We nemen actief maatregelen omtrent het verminderen van onze “foot- en foodprint”.

Regionaal bij Distrivers 

welkom bij Distrivers
terug naar boven